Neuadd Gymunedol
Our Village Hall

Our faciliites are managed and maintained by our local volunteer community.

A defibrillator can be found next to the bus stop outside the Community Hall.

Mae’r cyfleusterau yn cael eu rheoli gan wirfoddolwyr o’r gymuned.

Mae gennym ddiffibriliwr o flaen y cwrt tenis.

Community Hall
Neuadd Gymunedol

We have a beautiful community hall available to hire that is 5 x 9 metres and is perfect for events of up to 65 people. Indoor sports such as short mat bowls can be played in the Annex. A kitchen, annex (13 x 5m) and disabled toilets also come with the hall hire. Please note there is no WiFi in the Community Hall but there is 4G signal should you wish to use your mobile phone as a hotspot. The community hall can be booked by contacting Tony on 01267 290361 or 07900 968140. The availability of the hall can be viewed on the bookings calendar below.

Mae gennym neuadd gymunedol i'w llogi sydd yn mesur 13 x 5 metr. Mae'n gallu dal hyd at 65 person ac yn berffaith ar gyfer cynnal amrywiaeth o achlysuron. Mae croeso i chi gynnal chwaraeon dan do ynddi. Does dim WiFi yn y neuadd ond mae yna signal 4G. Gallwch archebu'r neuadd wrth alw Tony ar 01267 290361 neu 07900 968140. Gallwch weld argaeledd y neuadd wrth ddefnyddio'r calendr isod.

Car Park
Maes Parcio

The car park has a maximum capacity of 25 cars and is available at no extra cost when hiring the Community Hall. There is also a small car park at the front of the Community Hall that is available for the public to use at no cost.

Mae'r maes parcio yn gallu dal hyd at 25 car. Does dim tal ychwanegol am ddefnyddio'r maes parcio wrth logi'r neuadd. Mae yna hefyd faes parcio bach o flaen y neuadd sydd yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd.